Class instantiation fixes.
authorTilman Sauerbeck <tilman@code-monkey.de>
Fri, 10 Feb 2006 18:15:13 +0000 (18:15 +0000)
committerTilman Sauerbeck <tilman@code-monkey.de>
Fri, 10 Feb 2006 18:15:13 +0000 (18:15 +0000)
src/rb_edje.c

index c46b315..0e32b83 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * $Id: rb_edje.c 335 2005-05-02 17:28:37Z tilman $
+ * $Id: rb_edje.c 355 2006-02-10 18:15:13Z tilman $
  *
  * Copyright (C) 2004 Tilman Sauerbeck (tilman at code-monkey de)
  *
@@ -55,51 +55,49 @@ static void c_free (RbEdje *e)
        edje_shutdown ();
 }
 
+static VALUE c_alloc (VALUE klass)
+{
+       RbEdje *e = NULL;
+
+       edje_init ();
+
+       return Data_Make_Struct (klass, RbEdje, c_mark, c_free, e);
+}
+
 /*
  * call-seq:
  *  Edje::Edje.new(evas) => edje
  *
  * Creates an Edje::Edje object.
  */
-static VALUE c_new (VALUE klass, VALUE evas)
+static VALUE c_init (VALUE self, VALUE evas)
 {
-       VALUE self, argv[1];
-       RbEdje *edje = NULL;
-
        CHECK_CLASS (evas, cEvas);
        GET_OBJ (evas, RbEvas, e);
+       GET_OBJ (self, RbEdje, edje);
 
-       edje_init ();
-
-       self = Data_Make_Struct (klass, RbEdje, c_mark, c_free, edje);
+       /* c_new_from_pointer() might already have initialized the pointer */
+       if (!edje->real.real)
+               edje->real.real = edje_object_add (e->real);
 
-       edje->real.real = edje_object_add (e->real);
        edje->parts = Qnil;
        edje->callbacks = Qnil;
        edje->on_text_changed_cb = Qnil;
 
-       argv[0] = evas;
-       rb_obj_call_init (self, 1, argv);
+       rb_call_super (1, &evas);
 
        return self;
 }
 
 static VALUE c_new_from_pointer (VALUE klass, VALUE evas, VALUE ptr)
 {
-       VALUE self, argv[1];
-       RbEdje *edje = NULL;
-
-       edje_init ();
+       VALUE self = rb_obj_alloc (klass);
 
-       self = Data_Make_Struct (klass, RbEdje, c_mark, c_free, edje);
+       GET_OBJ (self, RbEdje, edje);
 
        edje->real.real = (Evas_Object *) ptr;
-       edje->parts = Qnil;
-       edje->callbacks = Qnil;
-       edje->on_text_changed_cb = Qnil;
 
-       argv[0] = evas;
-       rb_obj_call_init (self, 1, argv);
+       rb_obj_call_init (self, 1, &evas);
 
        return self;
 }
@@ -680,9 +678,10 @@ void Init_Edje (void)
 {
        cEdje = rb_define_class_under (mEdje, "Edje", cEvasObject);
 
-       rb_define_singleton_method (cEdje, "new", c_new, 1);
+       rb_define_alloc_func (cEdje, c_alloc);
        rb_define_singleton_method (cEdje, "new_from_pointer",
                                    c_new_from_pointer, 2);
+       rb_define_method (cEdje, "initialize", c_init, 1);
        rb_define_method (cEdje, "freeze", c_freeze, 0);
        rb_define_method (cEdje, "thaw", c_thaw, 0);
        rb_define_method (cEdje, "load", c_load, 2);